Dlouhá historie firmy C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.

V oboru vzduchotechniky působí Jan Hřebec st. (obr. 1) od 2. 5. 1963, kdy nastoupil do n.p. Pozemní stavby. Na tomto pracovišti prošel postupně pozicemi ve výrobě, montáži, konstrukci, projekci a vedení střediska a to až do r. 1967. V tomto roce se postupně začala uvolňovat tehdejší legislativa, pokud šlo o zřizování výrobních firem formou družstevního podnikání. Po složitém vyjednávání s úřady se v polovině r. 1967 podařilo se souhlasem a pod patronací JZD Horoměřice založit samostatné středisko KLIMATIK.

Toto středisko, které od samého začátku téměř pracovalo na principu soukromého podnikání, započalo se servisem vzduchotechnických zařízení a postupně vybudovalo výrobní základny v Praze a ve Slapech u Tábora. V té době již spolupracovalo s rakouskými firmami, které dodávaly klimatizační zařízení pro sálové počítače. Realizovalo i řadu kompletních dodávek s montáží pro jugoslávské stavební firmy, z nichž největší byla zakázka pro nový výrobní objekt ABS Polystyren v Kaučuku Kralupy.

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy se postupně začaly poměry politicky zhoršovat a v polovině roku 1971 byla provozní činnost KLIMATIKU ukončena. Pracovníky a výrobní prostředky se po značném úsilí podařilo převést pod Pražský stavební podnik a STS Týn nad Vltavou.

Po přestávce v oboru (1974-1976) vyplněné působením ve sportu ve sportu (organizační činnost pro Spartakiádu 1975) se rozhodl doplnit si vzdělání v oboru a přijal místo ve Výzkumném ústavu vzduchotechniky v Praze Malešicích (zkušebna odboru klimatizace). Zde působil do roku 1979 a spolupracoval na vývoji klimatizačních jednotek pro podniky VHJ Vzduchotechnické závody. Pro potřeby ústavní zkušebny vyvinul regulátor konstantního průtoku, který byl patentován a užíván na zkušebně při zkouškách vysokotlaké klimatizace. Na tomto pracovišti se již zrodil sen vyrábět vlastní klimatizační jednotky.

V roce 1979 využil nabídky předsedy SVD Montáž na založení samostatného střediska vzduchotechniky. Toto stavebně výrobní družstvo bylo v té době největší svého druhu. Tady mu bylo umožněno využít dřívějších zkušeností a založit prosperující provoz, který dodával a montoval vzduchotechnická zařízení po celém Československu a přes PZO Polytechna i v Iráku.

Pro vlastní výrobu se však začaly rýsovat podmínky až po Listopadu. Jakmile to bylo možné, založil firmu  na dodávky a montáže vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a začal podnikat jako fyzická osoba. Firma začínala finančně méně náročným servisem, postupně přibírala kompletace dodávek a montáže v ČR i v Německu.

Svoji první výrobní základnu vybudoval v pronajatém objektu v Praze Radotín. V roce 1993 zakoupil výrobní prostory v Dobříši, kde započal vývoj vzduchotechnických a klimatizačních jednotek vlastní konstrukce. V roce 1994 byla tato snaha odměněna čestným uznáním na výstavě Pragotherm a vzduchotechnické jednotky řady H byly od té doby nabízeny a prodávány zákazníkům.

Postupem času začala výroba jednotek vytlačovat montážní činnost a výrobu potrubí. Společnost se výlučně orientovala na výrobu, vývoj a prodej vzduchotechnických jednotek.

V roce 2003 byla výroba jednotek přetransformována do obchodní společnosti C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., v níž probíhá dodnes, a kde se je Jan Hřebec st. stále účastní na jejím řízení.