Certifikáty

 

TÜV-SÜD – Stavební technické osvědčení

Jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu ve vnitřním prostředí bez nebezpečí výbuchu.

TÜV-SÜD – Stavební technické osvědčení

Jednotky jsou určeny pro dopravu a úpravu vzduchu ve venkovním prostředí bez nebezpečí výbuchu.

ISO 9001 – Systém managementu kvality

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována.

GOST – Certifikát pro Ruskou federaci

Certifikace sériové výroby. Certifikace probíhá na základě předložených výsledků zkoušek v zkušebně která má příslušnou akreditaci Gostandartu RF, auditu u výrobce a dalších výkonů a dokladů v každém konkrétním případě.

Certifikát pro Slovenskou republiku

Oprávnění pro prodej našich jednotek na Slovensku.

Hygienické posouzení jednotek

Jednotky splňují veškeré požadavky, jak materiálové, tak i konstrukční, aby mohly být použity ve všech druzích čistých prostor.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...