V říjnu proběhly semináře Ing. Marata Ignatyeva o klimatizačních jednotkách H-UNI

Pod záštitou FONS spol. s r.o. ve spolupráci s Krajskou hospořádskou komorou Karlovarského kraje se v říjnu 2015 konaly celkem tři semináře na téma „Úspory energií při provozu lázeňských a wellness hotelů“, kde se probíralo zacházení s energií a legislativa v této oblasti.

Každého ze seminářů se účastnila i naše společnost reprezentovaná panem Ing. Maratem Ignatyevem, přednášejícím o bazénových jednotkách a zejména též o klimatizační jednotce H-UNI.

První ze seminářů proběhl v Mariánských lázních 8. října. 15. října následovala prezentace ve Františkových lázních a třetí ze seminářů se konal 22. října v Karlových Varech.

IMG_3475_uprava_END