Reference: Dodávka vzduchotechnických jednotek do Nemocnice Na Homolce

V rámci projektu rekonstrukce Nemocnice Na Homolce jsme úspěšně zajišťovali dodání vzduchotechnických jednotek s celkovým průtokem 190 000 m³/h. Tato vzduchotechnická řešení jsou klíčovou součástí infrastruktury nemocnice, zajišťující kvalitu vzduchu pro pacienty, personál a provozní prostory. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k modernizaci a efektivitě nemocnice.

Projekt rekontrukce Nemocnice Na Homolce byl podrobně popsán v článku na portálu TZB-info. Článek poskytuje ucelený pohled na tento významný projekt a jeho přínos pro nemocnici. Pro více informací si můžete přečíst článek na tomto odkazu.