Připojení bazénových jednotek na okolní technologie

TECHNOLOGIE

Bazénové odvlhčovací jednotky jsou dodávány s již instalovaným systémem řízení H–Control.
Předtím než uvedete jednotku do provozu, zajistěte požadované způsoby ovládání a napojení jednotky na různé technologie. Tyto vazby jsou nutné pro správné funkce jednotlivých částí a správné fungování celého systému.

SILOVÉ NAPÁJENÍ

Doporučený průřez přívodního vodiče a nadřazené jištění naleznete v celkovém schématu zapojení systému H-Control. Každý rozvaděč H-Control je vybaven připojovacími svorkami U, V, W, N, PE (PEN) pro hlavní silové napájení. Pro správnou funkci dodržte pravotočivý sled fází.

POKOJOVÝ OVLADAČ

Slouží jako jednoduchý vzdálený volič režimu klimatizační jednotky s možností nastavení požadovaných hodnot a signalizací provozních stavů. Tento ovladač standardně neslouží jako referenční snímač pro řízení vlhkosti a teploty v klimatizovaném prostoru. Je dodáván s připojovacím kabelem na jedné straně s osazeným konektorem RJ12 pro přímé zapojení do regulátoru klimatizační jednotky.
Doporučujeme umístit tento ovladač do zázemí obsluhy či údržby.

OVLÁDÁNÍ A HLÁŠENÍ DIGITÁLNÍMI SIGNÁLY

V celkovém schématu zapojení systému H-Control naleznete připravené digitální vstupy a výstupy.
Standardně je klimatizační jednotka vybavena digitálním vstupem „STOP od EPS“. V případě rozpojení tohoto kontaktu dojde k odstavení jednotky. U bazénových technologií jej lze použít pro odstavení jednotky v případě požáru, nebo k obecnému nucenému vypnutí např. signálem otevřené zástěny do volného venkovního prostoru, kdy větrání bazénového prostoru je zajištěno jinak.
Jednotka je dále schopna hlásit sepnutím kontaktu obecný režim chodu a poruchy. Zatížení kontaktů max. 2A 230V. Tyto signály je možné použít např. pro světelnou nebo zvukovou signalizaci.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ WEBOVÉHO PŘÍSTUPU

Klimatizační jednotka je vybavena vlastním webovým serverem. Připojení k síťovému switchi realizujte běžným UTP kabelem. V případě přímého propojení jednoho PC a klimatizační jednotky použijte UTP kabel křížený. Regulátoru klimatizační jednotky je možné nastavit adresu IP, síťovou masku a bránu a systém tak lze ovládat vzdáleně přes internetovou síť. Přístup přes toto rozhraní také umožňuje plný servisní přístup a nastavení všech parametrů systému H- Control.
Při běžném provozu nemusí být webový server používán.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMY BMS

V případě, že je požadováno ovládání nadřazeným systémem různými komunikačními sběrnicemi, je rozvaděč klimatizační jednotky vybaven příslušným převodníkem.

SMĚŠOVACÍ UZEL A OBĚHOVÉ ČERPADLO TEPLOVODNÍHO OHŘÍVAČE

Tyto komponenty jsou součástí dodávky klimatizační jednotky, a je nutné zajistit jejich osazení profesí „topení“ u patřičných vývodů teplovodního ohřívače. Doporučujeme umístění těchto prvků co nejblíže vodního ohřívače klimatizační jednotky, jelikož jsou zde umístěny elektrické přípojky pro oběhové čerpadlo a směšovací 3-cestný ventil.

SPÍNÁNÍ PODÁVACÍHO ČERPADLA TOPNÉ VĚTVE

Je-li požadováno ovládání podávacího čerpadla pro regulační uzel, je možné využít k tomuto účelu spínací kontakt, který je sepnut při „požadavku na topnou vodu“. Označení svorek naleznete v celkovém zapojení systému H-Control. Spínací kontakt lze zatížit maximálně 230V/2A, proto je nutné aby tento spínací kontakt spínal pouze ovládací cívku stykače. Připojení čerpadla přímo přes tento kontakt není povoleno.

SPÍNÁNÍ BAZÉNOVÉHO ČERPADLA

Je-li klimatizační jednotka vybavena odvodem tepla do bazénové vody, je nutné zajistit odvod tepla přes výměník umístěný uvnitř klimatizační jednotky. Zapojení okruhu odvodu tepla do bazénové vody mohou být různá. Doporučené zapojení okruhu bazénové vody je uvedeno v níže uvedeném schématu. Jde o okruh vybavený expanzní nádobou, doplňováním, čerpadlem a dalším deskovým výměníkem. Tato varianta je vhodná pro velké výškové rozdíly a vzdálenosti mezi bazénem a klimatizační jednotkou. Je nutné zajistit, aby při požadavku na chod bazénového čerpadla byl zajištěn i chod hlavního bazénového okruhu. Rozvaděč je vybaven spínacím kontaktem signalizujícím nutnost odvádět přebytečné teplo z vodního výměníku. Označení svorek naleznete v celkovém
zapojení systému H-Control. Spínací kontakt lze zatížit maximálně 230V/2A, proto je nutné, aby tento spínací kontakt spínal pouze ovládací cívku stykače. Připojení čerpadla přímo přes tento kontakt není povoleno.

TEPLOTNÍ ČIDLA VENKOVNÍHO A PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU

Klimatizační jednotka je vybavena snímači teploty pro montáž do VZT potrubí na straně venkovního (ODA) a přiváděného (SUP) vzduchu. Tyto snímače v některých případech nelze umístit při výrobě přímo do klimatizační jednotky, a jejich montáž musí být provedena až po celkovém osazení a připojení jednotky na VZT potrubí. Snímače musí být umístěny v patřičných částech VTZ potrubí tak, aby snímali reprezentativní vzorek proudícího vzduchu.
pripojeni