H-HL Bazénové klimatizační jednotky.

H-HL – Bazénové klimatizační jednotky

Charakteristika produktu

Vzduchotechnické a klimatizační jednotky řady H/HL bazénové jsou kompaktní nebo sestavné jednotky čtvercového/obdélníkového průřezu určené pro odvlhčování a úpravu vzduchu v normálním prostředí s teplotou okolí -15°C až + 40°C, v rozsahu průtoku vzduchu 2.000 – 8.000 m3/h.

Popis:

Vzduchotechnické a klimatizační jednotky řady H/HL bazénové jsou kompaktní nebo sestavné jednotky čtvercového/obdélníkového průřezu určené pro centrální distribuci, úpravu a odvlhčování vzduchu tj. filtraci, ohřevu, zpětnému získávání tepla – rekuperaci, a odvlhčování v krytých veřejných, školních, hotelových a rodinných bazénech, lázních a jiných prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí.

Konstrukce:

Komory jsou sestaveny z koutových uzavřených AL profilů s plochami na těsnění obvodových panelů. Profily jsou spojené AL rohovníky. Spojení je provedeno nalisováním a zajištěno nýtováním. Pevné panely jsou připevněny nýtováním zevnitř, servisní panely jsou přitlačeny upínkami nebo přišroubovány z vnější strany komory. Otvory pro pravidelnou obsluhu jsou opatřeny dveřmi. Panel je sestaven ze dvou vaniček z ocelového lakovaného plechu, po obvodě snýtovaných jednostrannými nýty. Uvnitř panelu je izolační výplň z materiálu Orsil s objemovou hmotností 100 kg/m3, stupeň hořlavosti B. Tloušťka panelu je 25mm. Index zvukové neprůzvučnosti panelu je R = 41 dB, součinitel prostupu tepla k = 1,55 Wm-2K-1. Spoje jsou utěsněny polyuretanem.Vany pro kondenzát u odvlhčovací části jsou vyrobeny z polypropylenu. Dveře jsou vytvořeny z upravených panelů a jsou opatřeny panty a uzávěry. Ventilátor s elektromotorem je uložen na společném rámu ze speciálních AL profilů. Od konstrukce komory je odpružen pryžovými silentbloky. Sací a výtlačné otvory jednotky jsou opatřeny pružnou vložkou pro připojení na potrubí.Chladící okruh tepelného čerpadla je hermeticky uzavřený, pracuje s náplní ekologického chladiva R407C. V jednotce s tepelným čerpadlem je použit velmi tichý hermetický spirálový kompresor Copeland – Scroll. Elektrorozvaděč s řídící jednotkou je nedílnou součástí jednotky. Obsahuje mikroprocesorovou regulaci a silové obvody a je umístněn na boku jednotky, popřípadě na přání zákazníka je dodán zvlášť pro umístnění na stěně strojovny.

Základní rozdělení dle provedení:

• Bazénové klim. jednotky s deskovou rekuperací – typ R
• Bazénové klim. jednotky s dvojitou deskovou rekuperací – typ RR
• Bazénové klim. jednotky s tepelným čerpadlem – typ T
• Bazénové klim. jednotky s tepelným čerpadlem a deskovou rekuperací – typ RT
• Bazénové klim. jednotky s tepelným čerpadlem a dvojitou deskovou rekuperací – typ RRT

TPL12103_CZ H HL Produktový list_Bazénové jednotky.pdf

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...