CERTIFIKACE TOP RATING pro firmu C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.

CERTIFIKACE TOP RATING

V tomto týdnu jsme získali novou certifikaci, která potvrzuje zdraví naší firmy.

Top rating

CO JE TOP RATING?

Hodnocení dle metodiky Dun &Bradstreet zvyšuje prestiž firmy na podnikatelském trhu nejen v České a Slovenské republice. Oceňuje její stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a vydává doporučení, že obchod s touto společností je na minimální úrovni rizika. Ocenění mohou získat firmy, které získaly hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „1“ a udržely si jej nepřetržitě po dobu minimálně 12 měsíců.

D&B RATING

Řadu let je D&B Rating uznáván jako přední prediktivní ukazatel odhadu rizik firem po celém světě a jejich možného bankrotu s výhledem na 12 měsíců. Tato jedinečná schopnost D&B ratingu chrání před potenciálními problémy s peněžními toky a dává velkou možnost upravit firmám obchodní podmínky pro své zákazníky a strategické dodavatele tak, aby včas předešly značným finančním ztrátám. Samotný D&B Rating se skládá ze dvou částí – finanční síly, vypočtené z vlastního kapitálu nebo základního jmění, a z rizikového faktoru, který nastiňuje pravděpodobnost úspěchu obchodní transakce vzhledem k velikosti rizika možného bankrotu subjektu. D&B Rating je v databázi D&B denně aktualizován na základě množství pečlivě získávaných informací, které jsou zpracovávány na základě interního D&B procesu DUNSRight™.

SILNÉ ZÁZEMÍ

Dun & Bradstreet je světovou jedničkou v oblasti poskytování kreditních a marketingových informací o podnikatelských subjektech, které již od roku 1841 pomáhají našim zákazníkům „rozhodovat se s jistotou“. Databáze D&B, největší svého druhu na světě, obsahuje záznamy o více než 220 milionech firem z celého světa.