Univerzitní centrum UCEEB

Univerzitní centrum UCEEB v obrazech
V polovině měsíce května byla slavnostně otevřena nová budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu u Kladna (UCEEB).

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je interdisciplinární vysokoškolský ústav Českého vysokého učení technického v Praze, které sdružuje odborníky čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství. Společným zájmem jsou energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Spolupráce napříč obory přináší komplexní pohled a inovativní řešení v oblasti udržitelné výstavby. UCEEB připravuje studenty pro praxi už na úrovni diplomových a disertačních prací a zapojuje je do mezinárodních studijních programů. Zároveň se zaměřuje na komercializaci výsledků výzkumu, spolupráci s průmyslem, transfer technologií a znalostí a rozvoj inovační kultury.

Firma C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. nejen, že dodala veškerou vzduchotechniku, ale už od začátku spolupracuje s UCEEB na projektech a výzkumu.

Věříme, že toto je správná cesta, jak podpořit dobrou věc.